Grayscale Bitcoin Trust wznawia prywatne umieszczanie - Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (: GBTC)

ad-midbar
ad-midbar
ad-midbar
ad-midbar

Sponsor Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), Grayscale Investments, wznowi prywatną ofertę akcji trustu.

Celem inwestycyjnym trustu jest, aby wartość jego akcji odzwierciedlała cenę bitcoinów, pomniejszoną o opłaty i wydatki.

Zaufanie jest inwestowane wyłącznie i pasywnie w bitcoiny i zostało stworzone dla inwestorów poszukujących ekspozycji na bitcoiny za pośrednictwem tradycyjnego narzędzia inwestycyjnego.

Począwszy od października 8, 2019 zaufanie ma ponad 1.96B $ w zarządzanych aktywach, a każdy udział Trust reprezentuje bitcoiny 0.00097384.

Po upływie rocznego okresu posiadania akcjonariusze inwestujący w ramach oferty prywatnej mogą zdecydować o sprzedaży swoich akcji po cenach dyktowanych przez rynek. Ponieważ trust nie prowadzi obecnie programu wykupu, nie można zagwarantować, że wartość akcji będzie zbliżona do wartości bitcoinów będących w posiadaniu trustu w obrocie na rynku wtórnym.

Źródło informacji

ad-bottom
ad-bottom
ad-bottom
ad-bottom

BEZ KOMENTARZA